Dung dịch đệm sinh học

Bộ đệm sinh học (đệm sinh học) đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với các chất có phản ứng nhạy cảm với độ pH của môi trường. Good's Buffers có: đặc tính lớn nhất là đối với các sản phẩm có độ pH từ 6 đến 8, khả năng sản xuất tốt, mang tính độc hại, không được ảnh hưởng hoặc tham gia vào bất kỳ phản ứng sinh hóa nào, chất đệm khó đi qua màng tế bào, các chất hữu cơ, lên men và duy trì sự phát triển của các tế bào trong trạng thái tốt nhất mà không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của nhiệt độ môi trường, và phạm vi sử dụng dựa theo từng tính chất của chất đệm.