Video

Trụ sở chính tại Đài Loan, Nhà máy Dafa

  • Cao Hùng, cảng lớn nhất Đài Loan
  • 19,000m2

Nhà máy Changshu ở Trung Quốc

  • Nằm gần Thượng Hải, cảng lớn nhất thế giới
  • 30,300m2

Nhà máy Côn Sơn, Trung Quốc

  • Cơ sở sản xuất chính của bộ phận Stick-N