Chất sửa đổi lưu lượng học

Các chất điều chỉnh lưu lượng hóa học, đôi khi còn được gọi là chất làm đặc hoặc chất điều chỉnh độ nhớt, ngày nay các chất này được sử dụng rộng rãi với chức năng làm đặc trong sơn và các sản phẩm mỹ phẩm.

Chưa có thông tin