Mạ điện

Mạ điện là kỹ thuật công nghệ tạo ra một lớp màng kim loại trên bề mặt vật thể thông qua quá trình điện hóa, với mục đích chống rỉ sét, thẩm mỹ hoặc thay đổi tính chất cơ học.
Quá trình mạ điện được sử dụng rộng rãi trong ô tô, chất bán dẫn và các ngành công nghiệp khác. Hopax cung cấp cho các nhà sản xuất chất mạ điện các chất phụ gia để mạ niken, đồng và kim loại quý.