Chế tạo thuốc sinh học

Việc nghiên cứu và sản xuất dược phẩm sinh học thường yêu cầu môi trường pH ổn định. Tuy nhiên một số protein rất nhạy cảm với độ pH của môi trường, và sẽ mất hoạt tính sinh học khi pH thay đổi quá nhiều, vì vậy chúng cần được bảo quản trong bộ đệm để không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi của các yếu tố môi trường.

Hopax cung cấp một loạt các chất đệm sinh học và chất tẩy rửa sinh học để nghiên cứu và phát triển trong việc chế tạo thuốc sinh học, vắc xin, chăm sóc mắt và các sản phẩm liên quan đến sức khỏe động vật.