Phụ gia mạ

Thông qua các thực nghiệm đã chứng minh rằng phụ gia mạ điện Hopax vẫn thể hiện tính dẫn điện và độ ổn định tuyệt vời trong môi trường axit cao và dòng điện cao, đồng thời có thể hấp thụ hiệu quả các ion kim loại và tăng tốc độ lắng đọng.
Phụ gia mạ điện Hopax được các nhà doanh nghiệp chuyên sản xuất mạ điện nổi tiếng trên thế giới sử dụng làm chất tăng trắng cho quá trình mạ điện đồng, mạ niken và mạ điện kim loại quý.