Nuôi cấy tế bào

Nuôi cấy tế bào là kỹ thuật chiết xuất tế bào từ động vật hoặc thực vật và nuôi cấy chúng trong một môi trường được kiểm soát.

Hopax là doanh nghiệp sản xuất đệm sinh học và chất tẩy rửa sinh học chuyên nghiệp, là đối tác tin cậy của các nhà sản xuất trong lĩnh vực môi trường nuôi cấy tế bào, bảo quản lạnh và sinh sản động vật.