Thuốc thử sinh học

Thuốc thử sinh học có thể được sử dụng trong các lĩnh vực nghiên cứu khác nhau. Để đảm bảo chất lượng cao và kết quả xét nghiệm chính xác, thuốc thử sinh học phải đáp ứng các thông số kỹ thuật khác nhau, chẳng hạn như: hàm lượng kim loại cực thấp, các loại hoạt tính không chứa bất kỳ enzym đại phân tử sinh học thông thường nào (bao gồm: DNA hydrolase, RNA hydrolase và các enzym phân giải protein, v.v. ).

Chất lượng của đệm sinh học và chất tẩy rửa sinh học Hopax phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, và là nguồn nguyên liệu được nhiều doanh nghiệp sản xuất thuốc thử nổi tiếng quốc tế chấp thuận.