Worldwide locations

ที่ตั้งเชิงกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความต้องการทั่วโลกของคุณ

สถานที่ผลิตแห่งแรกของ Hopax ก่อตั้งขึ้นในเกาสง ประเทศไต้หวันในปี 1975 เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เราได้ขยายโรงงานผลิตไปยังเมืองฉางซู ในจีนแผ่นดินใหญ่

โรงงานเหล่านี้ตั้งอยู่ใกล้ท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันและจีน ซึ่งช่วยลดต้นทุนการขนส่งและเวลาในการจัดส่ง

โรงงานของ Hopax ในเมืองคุนซาน (จีน) และสุราบายา (อินโดนีเซีย) เป็นศูนย์การผลิตสำหรับแผนกธุรกิจอื่นๆ ของบริษัท (Self-adhesive products และspecialty chemicals)

 • โรงงานและสำนักงานใหญ่เกาสง ประเทศไต้หวัน
  พื้นที่: 19,000 ตร.ม
  มาตรฐาน:  ISO 9001
  การผลิต: Biological buffers และ Detergents
  ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ): No.28, Huadong Rd., Daliao Dist., Kaohsiung City 831, Taiwan (R.O.C.)
  ที่อยู่ (ภาษาจีน) ): 831高雄市大寮區華東路28號
  ดูวิดีโอเกี่ยวกับโรงงานเกาสงง
  Dafa Plant and Headquarters, Taiwan
 • โรงงานฉางซู่ ประเทศจีน
  พื้นที่: 30,300 ตร.ม
  มาตรฐาน:  ISO 9001
  การผลิต: Sulfonate chain modifiers และ Additives for Electroplating และ Li-ion batteries
  ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ): No. 108, Changchun Rd, Changshu Shi, Suzhou Shi, Jiangsu Sheng, China
  ที่อยู่ (ภาษาจีน): 中國江苏省苏州市常熟市长春路108号
  ดูวิดีโอเกี่ยวกับโรงงานฉางซู่
  Changshu Plant, China
 • โรงงานคุนซาน ประเทศจีน
  การผลิต:  Self-adhesive products (Stick’n brand)
  ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ): 525 Qingyang N Rd, Kunshan Shi, Suzhou Shi, Jiangsu Sheng, China

  ชมวิดีโอเกี่ยวกับโรงงานคุนซาน
  Kunshan Plant, China
 • โรงงานสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย
  การผลิต: เคมีภัณฑ์ของแผนก Specialty Chemicals
  ที่อยู่: Jl. Ngoro Industri Persada No.Blok V/5, Lolawang, Ngoro, Mojokerto, Jawa Timur 61385, Indonesia
  ดูวิดีโอเกี่ยวกับโรงงานของ Hopax
  Surabaya Plant, Indonesia